logga

Styrketräning för barn

”IDROTT FÖR BARN SKA VARA LEKFULL, ALLSIDIG OCH BYGGA PÅ BARNENS EGNA BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR SAMT TA HÄNSYN TILL VARIATIONER I UTVECKLINGSTAKT.” DEN UTGÅNGSPUNKTEN GÄLLER OCKSÅ STYRKETRÄNING FÖR BARN.

Ekholmens Friskvårdscenter är ett gym- och friskvårdscenter för alla.
Vår vision är att alla skall kunna komma till oss och för egenFamiljmedhantlar-1024x764maskin eller med vår hjälp aktivera sin kropp mer. Målet med träning för alla är naturligtvis ökad hälsa och välbefinnande och så även för barn och ungdom.

Styrketräning för barn ska alltså ses som en del av den allsidiga träningen och anpassas till barnens fysiska och psykiska utvecklingsnivå. Att barnen mår bra och håller sig friskare är viktigare än att de presterar mer.

Riksidrottsförbundet har genomfört en kartläggning av existerande forskningslitteratur rörande styrketräning av barn och ungdomar för att analysera eventuella positiva och negativa effekter styrketräning kan ha på barn och ungdomars hälsa och idrottsliga utveckling. I sin studie har de kommit fram till att; “styrketräning kan ha skadeförebyggande effekter samt stimulera uppbyggnad av skelett.

Ökad styrka underlättar även motorisk inlärning och skapar därmed bättre förutsättningar för en allsidig, lustbetonad träning inriktad på förvärvande av en bred rörelsearsenal vilket bör vara det främsta målet med fysisk träning av barn.”